นานมาแล้วมีครอบครัวชาวนาอยู่ครอบครัวหนึ่ง เมื่อผู้ที่เป็นพ่อตายไปเเล้ว ลูกชาวนาทั้งสองก็ชวนกันออกไปขุดหาสมบัติในสวนองุ่น เพราะพ่อได้สั่งเสียเอาไว้ก่อนที่จะตายว่าทรัพย์สมบัติของพ่ออยู่ในสวนองุ่น

“น้องไปขุดตรงนั้นนะ ส่วนพี่จะขุดตรงนี้เอง”

ลูกชาวนาทั้งสองช่วยกันขุดดินเพื่อหาสมบัติตามที่ต่างๆในสวนองุ่นไปจนทั่วทั้งสวนก็ยังไม่สามารถหาสมบัติที่คิดว่าพ่อจะฝังไว้ให้เจอได้

เเต่สวนองุ่นที่ถูกขุดถูกพรวนดินจนทั่วนั้น กลับยิ่งเจริญงอกงามดี จนลูกชาวนาสองพี่น้องสามารถที่จะขายองุ่นจนได้ทรัพย์สินเงินทองมากมาย

ทั้งสองจึงเพิ่งรู้ว่าทรัพย์สมบัติที่พ่อทิ้งไว้ให้เป็นมรดกนั้นแท้จริงไม่ใช่สมบัติที่ถูกฝังเอาไว้ แต่จริงๆแล้วคืออะไร

 

นิทานเรื่องนี้สอนให้รุ้ว่า

ความขยันพากเพียรสามารถก่อให้เกิดทรัพย์